Konopi ili svetleći niz

Svetleći konopi su namenjeni za spoljašnju upotrebu. Pogodni su  za dekoraciju stabala, krošnji, kao i da se oiviče spoljni objekti.

KONOPI

LED+ SA FLASH EFEKTOM I EKSTENZIJAMA

KONOPI

STATIČNI/FLASH SA NAPONSKIM KABLOM